Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce

   |  

ROK SZKOLNY 2016/2017

AKCJA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA ŻONKILE

Już po raz drugi uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji Żonkile, przygotowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, której celem jest uczczenie bohaterów powstania w getcie warszawskim. Włączyła się do niej Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce, organizując 19 kwietnia, w 74 rocznicę wybuchu powstania, projekcję filmu o wydarzeniach z 1943 r. Obejrzeli go uczniowie klas 1 te oraz 2 tm ZSZ wraz z nauczycielami p. Joanną Sapieżyńską i p. Anną Cyruk. Młodzież zainteresował animowany film o młodych, zdecydowanych na wszystko powstańcach. Uczniowie z uwagą wysłuchali też dramatycznych wspomnień uczestników powstania, m.in. ostatniego przywódcy bojowników - Marka Edelmana.

Symbolem pamięci o powstaniu w getcie warszawskim były papierowe żonkile, które uczniowie przypięli do ubrań, aby uczcić wydarzenia sprzed 74 lat.

Dyrektor MBP w Hajnówce pani Alla Gryc przedstawiła również młodzieży prezentację dotyczącą hajnowskich Żydów i ich tragicznych losów podczas II wojny światowej.

Spotkanie zorganizowane w MBP nie tylko poszerzyło wiedzę uczniów na temat historii, ale też przyczyniło się do kształtowania postaw humanistycznych, wrażliwości, szacunku i empatii.
 

                                                                    A.C.
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Góra strony


opracowanie i treść - Mariola R.

projekt: www.atcsites.com