Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce

   |  

ROK SZKOLNY 2016/2017

PROJEKT "KOMPETENTNI ZAWODOWCY"

 

DOSKONALĄCE STAŻE ZAWODOWE NAUCZYCIELI
W RAMACH PROJEKTU
KOMPETENTNI ZAWODOWCY    Zakończył się drugi etap projektu KOMPETENTNI ZAWODOWCY, w ramach którego 6 nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce wzięło udział w doskonalących stażach zawodowych.

   

    Główne cele staży:

  • zdobycie nowych umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej;

  • doskonalenie posiadanych umiejętności praktycznych;

  • uaktualnienie nauczanej wiedzy w danej branży;

  • poznanie działalności instytucji i firm funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej;

    Staże zostały zrealizowane w przedsiębiorstwach branży budowlanej, mechanicznej oraz gastronomicznej.

    W okresie ferii zimowych od 23.01.2017 r. do 05.02.2017 r. każdy z nauczycieli odbył w wybranym przedsiębiorstwie 40 godz. stażu, realizując w tym czasie opracowany przez siebie program stażu uwzględniający zainteresowania i potrzeby nauczyciela związane z danym profilem zawodowym.

   

    W doskonalących stażach zawodowych wzięli udział:

1 nauczyciel - branża budowlana: staż w Danwood - Bielsk Podlaski;

1 nauczyciel - branża budowlana: staż na terenie budowy obwodnicy, droga krajowa S 7 - Ostróda;

2 nauczycieli - branża mechaniczna: staż w MODERATOR - Hajnówka;

1 nauczyciel - branża gastronomiczna: staż w ŻUBR NOCLEGI I GASTRONOMIA - Hajnówka;

1 nauczyciel - branża gastronomiczna: staż w R. Kacprzak Działalność Gospodarcza - Hajnówka;


    Zapraszamy do galerii zdjęć.
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.
 


 

BRANŻA BUDOWLANA:
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

BRANŻA GASTRONOMICZNA:

     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

BRANŻA MECHANICZNA:

     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 

Góra strony


opracowanie i treść - Mariola R.

projekt: www.atcsites.com