Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce

   |  

ROK SZKOLNY 2016/2017

SPOTKANIE OPŁATKOWE

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas niepowtarzalny, wtedy gasną wszystkie spory i radość wita wszystkich. Magię świąt odczuli również uczestnicy spotkania opłatkowego, które odbyło się w naszej szkole 20 grudnia. Przybyli na nie nauczyciele, uczniowie oraz zaproszeni goście: Starosta Powiatu Hajnowskiego pan Mirosław Romaniuk, Wicestarosta Powiatu Hajnowskiego pani Jadwiga Dąbrowska, prezes hajnowskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku pani Mirosława Pawłowska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej pani Alla Gryc oraz przedstawicielka Stowarzyszenia Kulturalnego „Pocztówka” pani Agata Rychcik – Skibińska.

Spotkanie rozpoczął występ uczniowskiej grupy kolędniczej, która na wstępie przypomniała, zacytowaną wyżej, piosenkę Czerwonych Gitar. Potem było już bardziej tradycyjnie, młodzież pięknie zaśpiewała kolędy w kilku językach oraz skłoniła zebranych do refleksji, recytując wiersze ukazujące niezwykłość Bożego Narodzenia.

Życzenia nauczycielom, uczniom oraz przybyłym gościom złożyła pani dyrektor Eugenia Karwowska, która podziękowała również paniom: Annie Świętochowskiej – Badowiec i Małgorzacie Filipowicz za przygotowanie spotkania. Głos zabrali także: starosta pan Mirosław Romaniuk, wicestarosta pani Jadwiga Dąbrowska oraz prezes UTW pani Mirosława Pawłowska. Wszyscy mówcy podkreślali szczególną, życzliwą i ciepłą atmosferę naszej szkoły, doceniali utalentowanych uczniów i zaangażowanych, aktywnych nauczycieli.

W imieniu duchownych wystąpił ks. Paweł Hryniewicki, który odczytał fragment Ewangelii opowiadający o Narodzeniu Pańskim oraz zainicjował wspólną modlitwę. Zebrani podzielili się opłatkiem i prosforą, złożyli sobie życzenia i zasiedli do wspólnej wieczerzy. Wigilijne przysmaki, przygotowane przez firmę „Garniec Podlaski” oraz świątecznie przystrojona choinka były uwieńczeniem tego niezwykłego spotkania. Niestety kolejne dopiero za rok…
   

                                                        Anna Cyruk
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Góra strony


opracowanie i treść - Mariola R.

projekt: www.atcsites.com