Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce

   |  

ROK SZKOLNY 2016/2017

NAGRODY DLA KRWIODAWCÓW

Każda kropla krwi to życie- te słowa Wicestarosty Powiatu Hajnowskiego pani Jadwigi Dąbrowskiej, wypowiedziane podczas obchodów dni honorowego krwiodawstwa, najlepiej obrazują wagę zasług krwiodawców.

7 grudnia odbyło się w naszej szkole uroczyste spotkanie młodzieży ZSZ oddającej krew z wicestarostą Jadwigą Dąbrowską, kierownikiem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku dr Joanną Naspińską, prezesem PCK w Hajnówce Aliną Miszczuk oraz inspektorem ds. zdrowia w starostwie Danutą Ługowoj. Podczas spotkania podziękowano uczniom za bezinteresowność i ofiarność, zaś dyrekcji naszej szkoły i opiekunowi szkolnego koła PCK- za wspieranie idei honorowego krwiodawstwa. 73 krwiodawców z ZSZ otrzymało też upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

Idea honorowego krwiodawstwa od lat jest propagowana w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce przez szkolne koło PCK, którym obecnie opiekuje się pani Mirosława Szpilko. Uczniowie ZSZ z powodzeniem biorą udział w turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie". Wszystkim krwiodawcom z naszej szkoły dziękujemy za godną podziwu postawę i ofiarność.
 

                                                    Anna Cyruk
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Góra strony


opracowanie i treść - Mariola R.

projekt: www.atcsites.com