Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce

   |  

ROK SZKOLNY 2016/2017

PROFILAKTYKA RAKA PIERSI

Młodzi ludzie to zazwyczaj osoby zdrowe, witalne, pełne energii, dlatego rzadko zajmują się problematyką chorób, czy dbania o zdrowie. Jednak nawet młodzież powinna pamiętać o tym, że odpowiedni tryb życia, wykształcenie w sobie pewnych nawyków, może zapobiec dolegliwościom lub złagodzić ich skutki. W naszej szkole edukacją prozdrowotną uczniów zajmują się zarówno wychowawcy, jak i pielęgniarka oraz szkolny pedagog.

Władze powiatu również dbają o promocję zdrowia. Starostwo Powiatowe w Hajnówce zainicjowało akcję profilaktyki raka piersi wśród uczniów hajnowskich szkół ponadgimnazjalnych. 29 listopada uczennice klas trzecich i czwartych ZSZ wysłuchały prelekcji pani Katarzyny Maksimowicz z Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie na temat nowotworu piersi, sposobów leczenia choroby i zasad samobadania. Wykładowi towarzyszyły praktyczne ćwiczenia na specjalistycznych fantomach, zakupionych przez starostwo. Uczennice otrzymały też materiały dydaktyczne Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Hajnówce oraz Białostockiego Centrum Onkologii, dotyczące profilaktyki przeciwnowotworowej. Prelekcji razem z młodzieżą wysłuchały: inspektor ds. zdrowia w starostwie pani Danuta Ługowoj oraz przedstawicielka PSSE w Hajnówce pani Zenaida Barduszko.

Zarówno wykład pani Katarzyny Maksimowicz, jak i wcześniej podejmowane w ZSZ działania profilaktyczne, uzmysłowiły uczniom ogromne znaczenie samokontroli własnego zdrowia.
 

                                                        Anna Cyruk
 


 

 
 
 
 

Góra strony


opracowanie i treść - Mariola R.

projekt: www.atcsites.com