Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce

   |  

ROK SZKOLNY 2016/2017

PRZEDSTAWICIELE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH W ZSZ

Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce jest jedną z 16 ponadgimnazjalnych placówek oświatowych w kraju wytypowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich do przeprowadzenia badania „Różnić się nie oznacza nienawidzić się. Mniej wrogości poprzez wiedzę o prawach człowieka i dialog”. Jego celem jest stworzenie raportu o tym, jak widzi rzeczywistość młode pokolenie, w jaki sposób postrzega istotę praw człowieka w dzisiejszym, zglobalizowanym świecie. Raport zostanie przygotowany na podstawie rozmów z uczniami, dotyczących bieżących wydarzeń np. praw mniejszości, przyszłości Unii Europejskiej, autorytetów i wartości, życia politycznego w kraju, patriotyzmu, zagrożeń we współczesnym świecie.

28 listopada gośćmi naszej szkoły byli przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich: Andrzej Stefański - Główny Koordynator ds. Projektów Regionalnych w BRPO oraz dr Łukasz Jurczyszyn  Dyrektor Centrum Interwencji Socjologicznych Collegium Civitas w Warszawie. Spotkali się oni z uczniami, aby bez udziału nauczycieli porozmawiać o problemach współczesnej Polski i świata. Pierwszą część spotkania poświęcono dyskusji m.in. na tematy zaproponowane przez młodzież. Druga część spotkania przeznaczona była na przeprowadzenie debaty oksfordzkiej, polegającej na dyskusji dwóch grup broniących przeciwstawnych poglądów. Aby przygotować się do debaty młodzież musiała zebrać argumenty na dany temat, obronić swoje stanowisko i odeprzeć kontrargumenty przeciwników.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość przeprowadzenia merytorycznej dyskusji, opartej na jasno określonych regułach, a w przyszłości część z nich będzie uczestniczyć w podsumowaniu projektu i prezentacji jego efektów zawartych w raporcie.
 

                                                                    Anna Cyruk
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Góra strony


opracowanie i treść - Mariola R.

projekt: www.atcsites.com