Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce

   |  

ROK SZKOLNY 2016/2017

OLIMPIADA PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Wśród wielu prozdrowotnych akcji organizowanych w naszej szkole ważne miejsce zajmuje Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia. W kolejnej, 25 edycji olimpiady wzięło udział 37 uczniów ZSZ. Do etapu rejonowego zakwalifikowała się uczennica klasy 2 technikum żywienia i usług gastronomicznych Klaudia Okułowicz, która wraz z koleżankami Karoliną Wysocką i Eweliną Zabrocką zorganizowała w szkole akcję prozdrowotną. Dziewczęta przedstawiły uczniom prezentację multimedialną zatytułowaną „Biała śmierć”. Ukazywała ona niebezpieczeństwa, z jakimi wiąże się nadużywanie cukru i soli oraz zachęcała do ograniczenia ich spożycia. Wydaje się, że prezentacja trafiła odbiorcom do przekonania, tym bardziej, że uczennice, ze względu na zainteresowania i profil kształcenia, wiedzą, jak dobrze i zdrowo się odżywiać.

Olimpiadę Promocji Zdrowego Stylu Życia, której celem jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia, organizuje Polski Czerwony Krzyż. W naszej szkole nad jej sprawnym przebiegiem czuwała pani Mirosława Szpilko, opiekun szkolnego koła PCK.
 

                                                        Anna Cyruk
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Góra strony


opracowanie i treść - Mariola R.

projekt: www.atcsites.com