Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce

   |  

ROK SZKOLNY 2016/2017

SZKOLENIE Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

W szkole uczniowie spędzają mnóstwo czasu, dlatego muszą się w niej czuć bezpiecznie i mieć pewność, że w razie konieczności zostanie im udzielona właściwa pomoc. Nauczyciele powinni więc posiadać nie tylko kompetencje do przekazywania wiedzy, ale też np. do odpowiedniego reagowania w nagłych wypadkach.

14.11.2016 r. odbyły się w naszej szkole zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które zorganizował Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Hajnówce. W szkoleniu wzięło udział grono pedagogiczne naszej szkoły, a zajęcia prowadzili wykwalifikowani pracownicy służby zdrowia. Nauczyciele przypomnieli sobie teoretyczne podstawy udzielania pierwszej pomocy, takie jak: ocena stanu poszkodowanego, ewakuacja, wyposażenie apteczki itp. Nauczyli się również postępowania w przypadku zaburzeń krążenia i oddychania, mechanicznego uszkodzenia ciała, krwotoku, urazów chemicznych oraz termicznych. Najwięcej uwagi poświęcono ćwiczeniom resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przeprowadzanym z wykorzystaniem fantomów. Towarzyszyło im też najwięcej emocji i obaw.

Tego rodzaju szkolenia mają na celu nie tylko zdobycie przydatnych umiejętności, ale również wyrobienie właściwych nawyków, które powinny, w razie konieczności, skutkować podjęciem działań ratujących życie. Zajęcia zakończyły się egzaminem, jednak zdając go uczestnicy szkolenia wyrażali nadzieję, że nie będą zmuszeni wykorzystywać nabytych umiejętności w praktyce.
 

                                                                      Anna Cyruk
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Góra strony


opracowanie i treść - Mariola R.

projekt: www.atcsites.com