Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce

   |  

ROK SZKOLNY 2016/2017

WARSZTATY "NIELETNI W ŚWIETLE PRAWA"

Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły uczestniczyli 25 października 2016 r. w zajęciach warsztatowych na temat „Nieletni w świetle prawa”, prowadzonych przez pracowników Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. Zostały one zorganizowane przez pedagoga szkolnego, panią Lucynę Wojciuk, w ramach akcji „Edukacja Prawna Młodzieży".

Podczas warsztatów pierwszoklasiści dowiedzieli się m.in. czym różni się przestępstwo od wykroczenia, jakie są podstawowe zasady odpowiedzialności karnej dzieci i młodzieży w świetle przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń, jakie zagrożenia mogą wyniknąć z przynależności do różnego rodzaju grup nieformalnych, jak powinno się reagować na cudze przestępstwa, unikając źle pojmowanej lojalności.

Zajęcia były prowadzone nie tylko w formie prelekcji, uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w dyskusji i uzyskać odpowiedź na nurtujące ich pytania, związane z odpowiedzialnością za czyny niedozwolone. Pracownicy KPP opowiadali o przestępstwach i wykroczeniach najczęściej popełnianych przez młodych ludzi, posiłkując się przykładami z życia, dlatego warsztaty zaciekawiły uczniów.

Niewątpliwie istnieje potrzeba prowadzenia edukacji prawnej młodzieży, akcja będzie więc kontynuowana w ZSZ w przyszłości. Można mieć nadzieję, że uczniowie naszej szkoły będą się spotykać z policjantami jedynie podczas tego rodzaju zajęć i nie doświadczą na własnej skórze sankcji za omówione przez pracowników KPP wykroczenia i przestępstwa.

                                            Anna Cyruk, Lucyna Wojciuk
 


 

 
 

Góra strony


opracowanie i treść - Mariola R.

projekt: www.atcsites.com