Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce

   |  

ROK SZKOLNY 2015/2016

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce przebiegało jak zwykle w wesołej atmosferze. Uczniów i nauczycieli zebranych 24.06.2016 roku w szkolnej auli optymizmem napawała nie tylko perspektywa wakacyjnego wypoczynku, ale również świadomość, że kolejny rok szkolny zaowocował nowymi wiadomościami i umiejętnościami. Zwróciła na to uwagę w swoim przemówieniu, skierowanym do młodzieży i pracowników szkoły, pani dyrektor Eugenia Karwowska, która podziękowała wszystkim za wytężoną pracę oraz życzyła udanych, bezpiecznych wakacji.

Ci spośród uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce lub aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły, biorąc udział w apelach, konkursach, zawodach sportowych, zostali nagrodzeni, pani dyrektor wręczyła im pamiątkowe książki i albumy.

Po krótkiej części oficjalnej uczniowie, po raz ostatni w tym roku szkolnym, udali się do sal lekcyjnych, aby z rąk wychowawców otrzymać upragnione świadectwa. A potem to już tylko: „plażing, smażing i leżing”.
 

                                                            Anna Cyruk

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Góra strony


opracowanie i treść - Mariola R.

projekt: www.atcsites.com