Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce

   |  

ROK SZKOLNY 2015/2016

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

Koniec roku szkolnego coraz bliżej, dla większości uczniów to znakomita wiadomość, jednak tegoroczni absolwenci gimnazjów łamią sobie głowę, gdzie kontynuować naukę, jaką szkołę wybrać. Nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych postanowili ułatwić im podjęcie tej ważnej życiowej decyzji, organizując 10.03.2016 roku dzień otwarty. Naszą szkołę odwiedziły tłumy gimnazjalistów, których powitała dyrektor ZSZ - pani Eugenia Karwowska. Goście mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną placówki, dowiedzieli się, że w przyszłym roku szkolnym w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce będzie można rozpocząć naukę w:

  • technikum budownictwa

  • technikum ekonomicznym

  • technikum informatycznym

  • technikum logistycznym (klasa mundurowa)

  • technikum mechanicznym

  • technikum technologii drewna

  • technikum żywienia i usług gastronomicznych

  • zasadniczej szkole zawodowej

Gimnazjaliści dowiedzieli się również, że w trakcie nauki w technikum uczniowie zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, natomiast ukoronowaniem cyklu kształcenia jest egzamin maturalny. Nasza szkoła umożliwia młodzieży doskonalenie swoich umiejętności w trakcie praktyk zawodowych odbywanych w nowoczesnych, prężnych firmach i podczas zagranicznych staży.

Zalety kontynuowania nauki w Zespole Szkół Zawodowych podkreślali nie tylko nauczyciele i uczniowie, ale również przedstawiciele pracodawców, z którymi współpracuje nasza placówka. Jednym z największych pracodawców w regionie jest Pronar - firma zajmująca się głównie produkcją maszyn i urządzeń dla rolnictwa. W nowoczesnych zakładach Pronaru uczniowie technikum mechanicznego odbywają praktyki zawodowe, zaś absolwenci Zespołu Szkół Zawodowych są chętnie zatrudniani przez tę firmę. O tym, że po skończeniu ZSZ można podjąć stabilną pracę, zarówno w kraju, jak i za granicą, przekonywała gimnazjalistów przedstawicielka przedsiębiorstwa budowlanego Budimex Danwood S.A. Uczniowie technikum budownictwa mogą również liczyć na stypendia fundowane przez firmę. Pomoc stypendialną dla uczniów technikum technologii drewna deklarowała przedstawicielka Fabryki Mebli Forte S.A. Firmie, z którą ZSZ nawiązał niedawno współpracę, zależy na powołaniu klasy o tym profilu, dlatego pierwszoklasiści wybierający ten kierunek kształcenia otrzymają bezpłatne podręczniki. Uczniowie będą odbywali też praktyki w zakładach Forte, a w przyszłości, po skończeniu szkoły, znajdą w nich zatrudnienie. Tym, którzy zechcą kontynuować naukę, firma obiecuje dofinansowanie studiów zaocznych. Wszyscy przedstawiciele pracodawców podkreślali, że we współczesnym świecie liczy się nie tylko wiedza teoretyczna, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne, które można nabyć w trakcie nauki w ZSZ i podczas praktyk odbywanych w nowoczesnych zakładach pracy.

Uczniowie ostatnich klas gimnazjum poznali również ofertę zasadniczej szkoły zawodowej, która kształci cukierników, kucharzy, piekarzy, sprzedawców, stolarzy, mechaników pojazdów samochodowych, monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Następnie gimnazjaliści obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez uczniów naszej szkoły. Najwięcej entuzjazmu wzbudziły występy taneczne uczniów technikum budownictwa i pokaz mody, w którym uczestniczyli przedstawiciele różnych kierunków kształcenia. Ogromny aplauz publiczności wywołały pokazy eleganckich ekonomistów i informatyków, dziarskich drzewiarzy oraz umundurowanych logistyków. Uczniowie z „żywieniówki” i „mechaniaka” zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie w skeczu parodiującym szkolną rzeczywistość. Nasi goście przekonali się, że w ZSZ można nie tylko pogłębiać kompetencje zawodowe, ale też rozwijać swoje rozliczne talenty, np. aktorskie. Żywiołowy, swobodny charakter przygotowanego przez uczniów przedstawienia pozwolił przekonać się, jaka atmosfera panuje w naszej szkole.

Na zakończenie wizyty w ZSZ wszyscy chętni obejrzeli szkołę, sale lekcyjne i warsztaty, w których odbywają się zajęcia praktyczne.

Mamy nadzieję, że wielu dzisiejszych gimnazjalistów we wrześniu rozpocznie naukę w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce.
 

                                                                        A. Cyruk
 


 

 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

TECHNIK BUDOWNICTWA

   
 
 

TECHNIK EKONOMISTA

   
 
 

TECHNIK INFORMATYK

   
 
 

TECHNIK LOGISTYK

   
 
 

TECHNIK MECHANIK

   
 
 

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

   
 
 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

   
 
   
 
 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 

Góra strony


opracowanie i treść - Mariola R.

projekt: www.atcsites.com