Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce

   |  

ROK SZKOLNY 2015/2016

KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI W. SZEKSPIRA

3 grudnia 2015 roku, w czytelni szkolnej, odbył się Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Williama Szekspira – drugi, z cyklu dwujęzycznych konkursów poświęconych sławnym pisarzom. Warunkiem uczestnictwa w konkursie była wiedza z zakresu życia i dorobku artystycznego wybitnego, angielskiego dramatopisarza, jak również umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Wśród zagadnień konkursowych znalazły się między innymi pytania dotyczące szczegółowej znajomości „Makbeta” czy cech dramatu szekspirowskiego, jak również czytanie ze rozumieniem fragmentów dzieła – w oryginale.

Z pytaniami konkursowymi zmagali się uczniowie klas: II Technikum Ekonomicznego, III i IV Technikum Informatycznego oraz II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Laureatami konkursu zostali:
Anna Guryn (klasa III TI)
Kamila Kuzyka (klasa II TŻ)
Dorota Kryszpiniuk (klasa II TŻ)
Ewa Doroszkiewicz (klasa II TŻ)
 

Organizatorkami konkursu były: Magdalena Zinkow-Antoniuk, Małgorzata Rusiłowicz, Agnieszka Grodzka oraz Maria Misiejuk.
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Góra strony


opracowanie i treść - Mariola R.

projekt: www.atcsites.com