Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce

   |  

ROK SZKOLNY 2015/2016

WYRÓŻNIENIE DLA KRWIODAWCÓW Z ZSZ

W czwartek 26.11.2015 r. Szkolne Koło PCK zorganizowało uroczyste spotkanie honorowych krwiodawców naszej szkoły z okazji zajęcia przez Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce drugiego miejsca w etapie okręgowym XII edycji Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie w kategorii "wyróżnienie dla szkoły, której uczniowie oddali najwięcej krwi". Hasło turnieju propagującego ideę honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży od lat pozostaje niezmienne: "Młoda Krew Ratuje Życie".

Młodym, ofiarnym krwiodawcom podziękowała dyrektor naszej szkoły pani Eugenia Karwowska oraz przedstawiciele: Rejonowego Zarządu PCK, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Hajnówce oraz Starostwa Powiatowego. Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Hajnówce pani Lidia Sajewicz przekazała Dyrekcji ZSZ dyplom za zajęcie drugiego miejsca w województwie. Uczniom - dawcom krwi wręczono upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe i zaproszono ich na poczęstunek, aby w ten skromny sposób wyrazić im wdzięczność za humanitaryzm i bezinteresowność.

Gratulujemy wspaniałej postawy i życzymy sukcesów w kolejnych edycjach tej szlachetnej akcji, która przyczynia się do ratowania ludzkiego zdrowia i życia.
                                                                                Anna Cyruk
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Góra strony


opracowanie i treść - Mariola R.

projekt: www.atcsites.com