Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce

   |  

ROK SZKOLNY 2015/2016

"NIE UFAJ bezGRANICznie" - SPOTKANIE Z PRACOWNIKAMI KPP

Bezpieczeństwo młodzieży to jeden z priorytetów naszej szkoły, dlatego dyrekcja, szkolny pedagog i nauczyciele starają się uzmysłowić uczniom, z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać. Taki cel przyświecał również zajęciom edukacyjno-informacyjnym przeprowadzonym w ZSZ 21.10.2015 r. przez pracowników Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce pod hasłem „Nie ufaj bezGRANICznie”. W warsztatach uczestniczyli uczniowie klas 3ti, 3 te, 3w i 3tż.

Podczas spotkania, zorganizowanego przez panią pedagog Lucynę Wojciuk, młodzież dowiedziała się, z jakimi niebezpieczeństwami może się wiązać pobyt za granicą. Pracownicy KPP opowiedzieli uczniom o konsekwencjach nielegalnego zatrudnienia, „obozach pracy”, o problemach dotyczących handlu ludźmi. Funkcjonariusze podkreślali, jak ważna jest znajomość obcych języków, ale również adresu i numeru telefonu polskiego konsulatu lub innej placówki, w której można otrzymać pomoc. Uczestnicy spotkania usłyszeli od policjantów wiele praktycznych porad i wskazówek, które dotyczyły tego, co należy zrobić zanim wyjedzie się za granicę.
                                                    Lucyna Wojciuk, Anna Cyruk
 


 

 
 
 
 
 
 

Góra strony


opracowanie i treść - Mariola R.

projekt: www.atcsites.com