Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce

   |  

ROK SZKOLNY 2015/2016

NIETYPOWA LEKCJA HISTORII - BIEŻEŃSTWO

W bieżącym roku przypada setna rocznica bieżeństwa- masowej ewakuacji ludności z zachodnich guberni Imperium Rosyjskiego w głąb Rosji. Podręczniki często pomijają milczeniem tę przymusową migrację z czasów pierwszej wojny światowej, dlatego pani Joanna Sapieżyńska postanowiła zorganizować w naszej szkole nietypową lekcję historii. 21.10.2015 r. w auli szkolnej odbył się wykład poświęcony bieżeństwu. Pani Sapieżyńska zaprezentowała młodzieży przyczyny uchodźstwa, jego przebieg i konsekwencje. Uświadomiła uczniom, że ucieczka na wschód w 1915 roku stała się udziałem kilku milionów ludzi różnych wyznań i narodowości. Exodus ludności cywilnej, głównie chłopów, wiązał się często z dramatycznymi wydarzeniami, głodem, strachem, śmiercią. Przygotowana przez panią Sapieżyńską prezentacja unaoczniła młodzieży tragedię sprzed stu lat.

Po rozpoczęciu rewolucji październikowej los bieżeńców uległ znacznemu pogorszeniu, wielu z nich zdecydowało się więc wrócić w rodzinne strony. Niestety często po powrocie zastawali spalone domostwa i całe wsie, niełatwo było odbudować normalne życie.

Pamięć o bieżeństwie jest niezwykle ważna dla mieszkańców Podlasia, gdyż to ich przodkowie byli uczestnikami exodusu. Pani Joanna Sapieżyńska zachęciła młodzież do rozmów z przedstawicielami starszego pokolenia, dziadkami i pradziadkami, do zgłębiania historii rodzinnych, aby nie zginęły w mrokach niepamięci. Podkreśliła też, że pamięć o przeszłości jest często kluczem do zrozumienia teraźniejszości, bo przecież historia lubi się powtarzać…

Prezentacje dotyczące bieżeństwa pani Joanna Sapieżyńska przedstawiła również młodzieży z innych hajnowskich szkół. Wysłuchali ich uczniowie z klasy drugiej liceum Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego oraz gimnazjaliści z klas drugich i trzecich Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi.
                                                                    Anna Cyruk


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Góra strony


opracowanie i treść - Mariola R.

projekt: www.atcsites.com