Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce

   |  

ROK SZKOLNY 2014/2015

"ZASŁUŻONY DLA POWIATU HAJNOWSKIEGO"

W piątek – 13 lutego 2015 r. - Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce podczas specjalnej uroczystości otrzymał tytuł „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”. Wyróżnienie to przyznawane jest przez władze powiatu „osobom fizycznym, prawnym, instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom za zasługi na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego i promocji powiatu hajnowskiego”.

Uhonorowanie przez Radę Powiatu tym zaszczytnym tytułem stało się ukoronowaniem obchodów dziewięćdziesięciolecia naszej placówki, które odbyły się w ubiegłym roku. Od szeregu lat w ZSZ kształcimy znakomitych fachowców w wielu różnych dziedzinach, przyczyniając się tym samym do rozwoju ziemi hajnowskiej.

Ceremonia nadania tytułów „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego” była dla pracowników ZSZ szczególnie ważna, gdyż wyróżniono nie tylko szkołę; w gronie laureatów znalazła się również Joanna Sapieżyńska - nauczycielka historii w ZSZ, pasjonatka i badaczka lokalnych dziejów, autorka książki „Witowo w starej fotografii”.

Zespół Szkół Zawodowych był gospodarzem, a także współorganizatorem uroczystości, którą profesjonalnie poprowadzili nauczyciele - Iwona Kulesza i Romuald Kacprzak. Do auli ZSZ przybyło wielu szacownych gości, m.in.: pełnomocnik Wojewody Podlaskiego Karol Pilecki, radni sejmiku województwa i radni powiatu, wójtowie i burmistrzowie, wyróżnieni tytułem „Zasłużonego dla Powiatu Hajnowskiego” w poprzednich edycjach, przedstawiciele hajnowskich instytucji i organizacji. Dla podkreślenia wyjątkowości i rangi wydarzenia galę rozpoczęto polonezem w wykonaniu naszych uczniów.

Medale pamiątkowe laureatom wręczyli Starosta Powiatu Hajnowskiego Mirosław Romaniuk oraz Przewodniczący Rady Powiatu Lech Jan Michalak. Poza Zespołem Szkół Zawodowych, reprezentowanym przez panią dyrektor Eugenię Karwowską i Joanną Sapieżyńską otrzymali je również : Leontyna Trochimiuk, ksiądz Mitrat Aleksander Wysocki, Włodzimierz Pietroczuk, Jarosław Marek Trochimczyk, Andrzej Skiepko.

Obecny na ceremonii Prorektor Politechniki Białostockiej Roman Kaczyński poinformował o podpisaniu umowy między Politechniką Białostocką a Starostwem Powiatowym w Hajnówce umożliwiającej popularyzację nauki i podejmowanie działań edukacyjnych oraz nawiązanie współpracy uczelni ze szkołami średnimi w powiecie.

Oficjalną część uroczystości zakończyło wręczenie Hajnowskiemu Staroście Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. W imieniu Prezesa Polskiej Izby Handlu Zagranicznego certyfikat przekazała pani Anna Kupferschmidt.

Następnie goście zgromadzeni w auli ZSZ obejrzeli występy przygotowane przez uczniów naszej szkoły - pokazy taneczne oraz utrzymaną w pogodnym tonie inscenizację obrazującą uczniowskie życie, wysłuchali koncertu Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej i skosztowali specjałów przyrządzonych przez młodzież z technikum żywienia i usług gastronomicznych pod kierunkiem pani Ireny Sajewicz.

Za pomoc w zorganizowaniu uroczystości Dyrekcji ZSZ oraz uczniom i nauczycielom podziękował Przewodniczący Rady Powiatu Lech Jan Michalak.
 


 

 
 

GALERIA ZDJĘĆ

 

Góra strony


opracowanie i treść - Mariola R.

projekt: www.atcsites.com