Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce

   |  

STYPENDYŚCI

ROK SZKOLNY 2012/2013

Stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. prof. Simony Kossak za wyniki w nauce otrzymują:

 

4 TE Anna Awksentiuk
2 TE Krystyna Gawroń
4 TE Marta Kiendyś
2 TIb Kamil Kruczek
2 TMa Paweł Pucinik
4 TI Marcin Stocki
2 TMa Bartosz Szumarski

Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce otrzymuje:
 

2 TE Krystyna Gawroń

Stypendium unijne w ramach projektu "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów" otrzymuje:

2 TE Krystyna Gawroń

Stypendium artystyczno - naukowe Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK otrzymuje:

2 TE Katarzyna Bołtromiuk
opracowanie i treść - Mariola R.

projekt: www.atcsites.com